Sluttrapport for Forraporten-prosjektet

Sluttrapport for Forraporten-prosjektet ble presentert og godkjent på årsmøtet til Færbøgda i lag (17. februar), se vedlegg. En enorm innsats er lagt ned av beboerne i Flora og Forradal (ca 3500 dugnadstimer). Denne innsatsen var også hovedgrunnen til at den siste halvdelen av egenandelen ble satt ned til 3250 kr (1000kr i reduksjon). Kjenner vi NTE rett så tar det vel ikke lang tid før regninga kommer i posten. Vi får bare håpe at den er riktig denne gangen.

Forraporten – Sluttrapport
Bakgrunn

Beliggenhet, topografi og spredt bebyggelse gjør at det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut bredbånd i Forradal. Husstander, bedrifter og skole har derfor hatt analog telefonlinje eller ISDN-linje som raskeste forbindelse til Internett.

Bygdeutviklingslaget ”Færbøgda i lag” (heretter kalt FIL) startet prosessen med å få bredbånd til bygda i mai 2005, etter sterkt påtrykk fra beboerne.

Informasjon og mobilisering

FIL gir ut bygdeavisa, «Færbyggen», flere ganger (normalt 4 utgaver) i året. I første utgave av avisa (utgitt mai 2005) var det et innlegg om bredbåndsprosjektet. Her ble alle beboerne informert om hva bredbånd er og ulike varianter av bredbånd (ADSL, radio og fiberkabel). I tillegg ble det informert om at det var sendt ut forespørsler til flere tilbydere av bredbånd. Av de forespurte tilbyderne var det kun NTE Bredbånd (heretter kalt NTEBB) som ga positiv respons. I første møte med NTEBB ble ideen om å satse på bredbånd via fiberkabel lansert. Dette var en vill og nærmest utenkelig tanke, men FIL hadde allerede bestemt at prosjektet skulle kjøres etter mottoet: «Ingenting er umulig,en del ting tar bare litt lenger tid». Prosjektet fikk navnet «Forraporten» og et hovedmål var å prøve ut en modell for hvordan man kan få etablert fullverdig bredbånd i distrikt der utbygging ikke er kommersielt lønnsomt.


NTEBB tente på ideen og ble med på prosjektet og i desember 2005 ble det hold et åpent infomøte på oppvekstsenteret i bygda. Her ble «superbredbåndet» presentert med de tjenester og tilbud som fulgte med. Etter møtet var alle oppglødd og kommentarer som gikk igjen var: «Dette må vi ha! Dette skal vi få til i bygda vår!».

For å få til prosjektet var det i hovedsak to ting som måtte på plass:

l      Nesten alle husstandene måtte slutte opp om prosjektet.
l      Finansiering måtte ordnes.

Oppslutningen ble registrert på liste i butikken, på infomøter og ved at man dro hjem til folk. På denne måten ble interressen til alle beoerne kartlagt og resultatet var svært oppløftende: nesten alle beboerne sluttet opp om prosjektet.


Finansiering

Utgangspunkt for finansierningen var et kostnadsoverslag som ble utarbeidet av NTEBB i april 2006. Det viste selvfølgelig at prosjektet ville bli svært kostbart, og det ble valgt en modell for å få inn midler på flere måter.

l      NTEBB var villig til å redusere sine lønnsomhetskrav noe

  • Dugnadsinnsats (i form av graving og legging av rør for fiberkabel inn til husstandene)
  • Hver husstand måtte betale en egenandel for etablering som var høyere enn normalt (maksimalt 8500kr mer)
  • Støtte fra alternative finansieringskilder (1,5 mill NOK)

Nå startet en runde med søknadsskriving til alle alternative finansieringskilder som man kunne komme på. Denne prosessen skulle vise seg å bli svært lang, men heldigvis ble det gitt tilsagn om en del større beløp ganske fort. Disse bidragene kom fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune (heretter kalt NTFK), Hegra Sparebank og Stjørdal Næringsforum. I tillegg til å bidra med betydelig finansiering, holdt disse tilskuddene gløden oppe i prosjektet.

I utgangen av august 2006 ble det lagt mye arbeid i en søknad til Høykom for å få statlige midler til prosjektet. Søknaden fra FIL ble dessverre avslått og det ble anbefalt å søke gjennom fylkeskommunen. NTFK ble kontaktet og i neste søknadsrunde til Høykom var Forraporten med blant de prosjektene det ble søkt støtte til i Nord-Trøndelag. Skuffelsen var enorm, ja nesten ufattelig, da det ikke ble gitt en krone i støtte fra Høykom til noen av prosjektene i Nord-Trøndelag! Redningen til prosjektet kom ved en betydelig støtte fra Stjørdal kommune samt lovnad om støtte fra NTE. I tillegg hadde det kommet inn penger fra lokale lag og foreninger slik at målet om 1,5 mill i støtte fra eksterne finansieringskilder ble nådd.

Gjennomføring

I oktober 2007 ble det besluttet å kjøre prosjektet. NTEBB bestilte oppføring av hovedfremføringen (kraftig fiberkabel som henges under høyspentlinjene) hos NTE Nett. NTE Nett startet sitt arbeid i desember 2007 og gjorde mye av arbeidet ferdig i løpet av vinteren 2008, men siste del av arbeidet ble ikke ferdig før januar 2009. Totalt er over 40km fiberkabel bygget på høyspentnettet.

Aksessnettet (spredenettet ut til hver enkelt husstand) skulle graves ned der dette var mulig og henges opp på lavspentstolper der dette var hensiktsmessig.  FIL delte bygda inn i 9 ulike geografiske områder og en lokal prosjektleder ble utpekt for hvert område. Hver prosjektleder fikk utlevert detaljert kart over sitt område og fikk ansvar for å tegne inn fornuftige gravetraseer. Det ble også gitt opplæring i hvordan rørene skulle legges for at det skulle gå greit å blåse fiber gjennom dem i etterkant.  Gravearbeidet startet like over påske i 2008 allerede før tele’n hadde gått ut av jorda. Arbeidet gikk over all forventning og oppslutningen på dette dugnadsarbeidet var enorm. Det meste av gravearbeidet var unnagjort før våronna startet. Alle bidro på sin måte enten med gravemaskinkjøring, spade, rørtrekking, kabeltrekking (signalkabel), vaffelsteiking eller kaffekoking. Alle bidrag var like viktige. Det var selvfølgelig ikke mulig å grave på alle steder samtidig og noen steder måtte legging av rør koordineres med andre ting (kloakk, vann og strøm). Gravearbeidet strakte seg langt utover høsten.

Det ble tidlig bestemt at fiberen skulle føres ned til Flora, i utgangspunktet var det ikke tenkt å bygge ut aksessnettet her. Men det skulle bare klargjøres for fiberutbygging en gang i nær fremtid. Etter en del frem og tilbake, samt opprydding i noen misforståelser, ble utbyggingen av aksessnettet i Flora organisert og gjennomført på samme vilkår som i Forradal. En enorm grave- og dugnadsinnsats er gjennomført i Flora i løpet av sommeren og høsten.

I øvre del av Flora var det noen få abonnenter som i utgangspunktet var for «dyre» til å bli med i prosjektet. Men etter en runde med løsningsorientert tenking og et betydelig ekstra prosjekttilskudd fra NTFK ble det klart at også disse kunne bli med. Ekstra morro er det at beboerne i Meådal (lengst øst i Flora) nå har fått fullverdig bredbånd. De som bor her fikk nemlig ikke telefon før på 1980-tallet!

Den totale dugnadsinnsatsen fra beboerne i Flora og Forradal endte på omtrent 3500 timer. Totalt er det gravd mer enn 25km grøft på dugnad i prosjektet. I grøftene er det lagt plastrør og gjennom disse rørene er det ført over 60 km med fiberkabel. I tillegg er over 15 km fiberkabel hengt opp på lavspentstolper.


Oppkobling

Rett etter sommerferien ble de første abonnentene koblet opp. Tilbakemeldingene var entydige: «Dette var det verdt å vente på». Abonnentene som er koblet opp strekker seg fra Bjørngård, opp til Solemsgrenda, gjennom Forradalen, ned til Flora og østover til Meådalen. Abonnentene er fordelt på 3 sentraler: Hegramo, Skogtun (i Forradal) og Florvang (i Flora).

Totalt er det blitt 186 private abonnenter samt 5 bedriftsabonnement. Skolene i Forradal og Flora er selvfølgelig også koblet opp.


Offisiell åpning

Forraporten ble offisielt åpnet med en flott markering og fest på Skogtun lørdag 4. oktober. Her ble det fullt hus med beboere fra både Flora og Forradal. I tillegg var det mange inviterte gjester fra NTE, Fylkeskommunen og kommunen. Først var det en offisiell åpning på Skogtun med historikk, takketaler og gaveutdeling, deretter fikk de langveisfarende en omvisning i buss gjennom Forradal og Flora for å se utstrekningen på hele anlegget. Bussen fortsatte til Hegramo kafe der det ble servert middag, før bussen returnerte til Skogtun for selve åpningsfesten.

Åpningen ble godt dekket i media av radio, TV og i mange aviser.


Ekstern finansiering

Nord-Trøndelag fylkeskommune:

1 000 000

NTE sin distriktsbredbåndssatsing M100D:

1 000 000

Stjørdal kommune:

400 000

Hegra Sparebank, Forradal:

100 000

Hegra Sparebank, Flora:

20 000

Hegra Sparebank, Øvre Flora:

13 500

Stjørdal Næringsforum, Forradal:

40 000

Stjørdal Næringsforum, Flora:

50 000

Forra IL :

25 000

Vigden og Elgvadsfoss Fjellstyre

20 000

Forradal Arbeiderlag

5 000

Forra grunneierlag

3 000

Sonen  og Sonvadsfoss Fjellstyre

2 500

Totalt

2 679 000

Prosjektregnskap fra NTE

Trond Olav Beitland

Prosjektleder for FIL


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

:D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.